Geschreven door
Freek van Welsenis

Aanpassingen voor leerlingen met een visuele beperking | Hable One

7
 minuten

Aanpassingen voor studenten met een visuele beperking

In het huidige inclusieve onderwijslandschap is het cruciaal om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van leerlingen met een visuele beperking. Het doel is om gelijke leermogelijkheden te bieden en ervoor te zorgen dat elke leerling, ongeacht zijn of haar visuele mogelijkheden, toegang heeft tot uitgebreid en boeiend onderwijs.

Dit artikel gaat in op de verschillende aanpassingen en modificaties die kunnen worden gemaakt in onderwijsomgevingen om leerlingen met een visuele beperking te ondersteunen. We richten ons niet alleen op de essentiële zaken, maar ook op innovatieve oplossingen zoals Hable One, dat een revolutie teweegbrengt in de manier waarop leerlingen met een visuele beperking omgaan met technologie.

We richten ons op welke redelijke aanpassingen voor visueel gehandicapte studenten kunnen worden geïmplementeerd door onderwijsinstellingen en hoe dit op een efficiënte manier kan worden gedaan.

Opvoeders, ouders en leerlingen zullen hier waardevolle inzichten en praktische strategieën vinden om de leerervaring van mensen met een visuele beperking te verbeteren. Of je nu op zoek bent naar begeleiding bij het creëren van een meer toegankelijke klasomgeving of naar informatie over geavanceerde ondersteunende technologie, dit artikel is een uitgebreide bron van informatie.

Wat zijn redelijke aanpassingen voor leerlingen met een visuele beperking?

Bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een visuele beperking is het belangrijk om onderscheid te maken tussen aanpassingen en aanpassingen. Terwijl aanpassingen aanpassingen zijn aan de manier waarop een leerling leert, veranderen aanpassingen wat een leerling geacht wordt te leren of de moeilijkheidsgraad van de opdrachten.

Idealiter worden aanpassingen alleen overwogen als aanpassingen onvoldoende zijn om aan de behoeften van de student te voldoen, omdat ze de onderwijservaring fundamenteel kunnen veranderen.

Hier zijn enkele voorbeelden van aanpassingen die gebruikt kunnen worden voor leerlingen met een visuele beperking:

 • Vereenvoudigde opdrachten: De complexiteit of de hoeveelheid van het werk verminderen zodat het overeenkomt met de capaciteiten van de leerling.
 • Alternatieve projecten: Verschillende soorten projecten of beoordelingen aanbieden die toegankelijker zijn voor de leerling. Bijvoorbeeld een mondelinge presentatie in plaats van een schriftelijk verslag.
 • Aangepaste beoordelingsschalen: De beoordelingscriteria aanpassen aan de unieke uitdagingen van de leerling.

Het is cruciaal om een balans te vinden bij het implementeren van aanpassingen. Het doel is ervoor te zorgen dat leerlingen met een visuele beperking niet onnodig benadeeld worden, terwijl de integriteit van de onderwijsnormen behouden blijft. 

Een visueel gehandicapte student presenteert een werkstuk in een klaslokaal. De leerling staat vooraan met een papier in de hand en een witte wandelstok.

Hoe pas je een klaslokaal aan voor mensen met een visuele beperking? 

Als het gaat om het redelijkerwijs aanpassen van een klaslokaal voor leerlingen met een visuele beperking, is het essentieel om te begrijpen dat de behoeften aanzienlijk verschillen op basis van het type en de mate van de beperking. Daarom is onze discussie opgesplitst in drie secties: aanpassingen voor leerlingen met een visuele beperking, aanpassingen voor blinde leerlingen en voor beide. 

Om te beginnen adviseren we alle studenten met een visuele beperking:

 • Extra tijd voor toetsen/opdrachten: Erkennen dat deze leerlingen extra tijd nodig kunnen hebben vanwege hun visuele beperking of het medium dat ze gebruiken om met de toets te werken.
 • Gebruik van een schermlezer: Schermleessoftware kan tekst omzetten in spraak of braille, waardoor digitale inhoud toegankelijk wordt. 
 • Kopieën van aantekeningen: Door aantekeningen op voorhand of in een toegankelijk formaat te voorzien, kunnen studenten de lessen beter volgen. Dit stelt studenten ook in staat om zich voor te bereiden op de les en indien nodig kunnen ze de inhoud aanpassen voor hun medium. 
 • Alternatieve testomgeving: Het aanbieden van een rustige en gecontroleerde omgeving kan afleiding verminderen en de concentratie bevorderen. Dit is ook relevant voor andere studenten die afgeleid kunnen raken door een brailleleesregel of audioformaat. 
 • Toegankelijke bestandsformaten: Ervoor zorgen dat cursusmateriaal en gestandaardiseerde toetsen beschikbaar zijn in formaten die compatibel zijn met ondersteunende technologie. Merk op dat veel studenten weten met welke formaten ze kunnen werken. Werk samen aan het opzetten van een omgeving die werkt voor zowel de leerling als de docent. 
Een visueel gehandicapte leerling maakt een test in de klas met behulp van schermlezer

Accommodaties voor leerlingen met een visuele beperking

Studenten met een visuele beperking hebben meestal wel enig zicht, maar kunnen moeite hebben met taken waarbij ze fijn visueel onderscheid moeten maken of ze raken vermoeid als ze langere tijd op hun zicht moeten vertrouwen. Voor deze leerlingen raden we de volgende aanpassingen voor visuele beperkingen aan:

 • Vergrote printmaterialen: Tekstboeken, hand-outs en examens in grotere letters kunnen het lezen en begrijpen aanzienlijk vergemakkelijken.
 • Aangepaste verlichting en stoelen: Plaats deze leerlingen op plekken in het klaslokaal waar de verlichting optimaal is voor hun behoeften en zo min mogelijk verblinding op hun werkoppervlak veroorzaakt.
 • Gebruik van ondersteunende technologie: Hulpmiddelen zoals vergrootglazen of gespecialiseerde software kunnen enorm helpen bij het lezen en schrijven.

{{inschrijfformulier}}

Accommodaties voor blinde leerlingen

Blinde leerlingen hebben andere aanpassingen nodig, omdat zij voor hun leerproces afhankelijk zijn van niet-visuele zintuigen. Deze aanpassingen voor blinden gelden niet voor alle leerlingen, maar richten zich op een andere set zintuigen. Enkele van deze aanpassingen zijn:

 • Braille-materiaal: Leerboeken en hand-outs in braille zijn essentieel voor leerlingen die met dit systeem lezen. Zorg ervoor dat je contact opneemt met organisaties zoals de American Printing House for the Blind (APH) of Perkins in de VS of de RNIB in het Verenigd Koninkrijk voor advies over het leveren van lesboeken in braille. 
 • Tactiele leermiddelen: Modellen en andere tactiele hulpmiddelen kunnen helpen bij het begrijpen van ruimtelijke en conceptuele informatie. Denk hierbij aan brailleleesregels of brailletoetsenborden zoals de Hable One. Deze hulpmiddelen vergroten de mate van zelfstandigheid voor leerlingen aanzienlijk, omdat ze aantekeningen kunnen maken en volledig kunnen deelnemen aan de les. 
 • Oriëntatie- en mobiliteitstraining: Studenten helpen om veilig en zelfstandig door de schoolomgeving te navigeren.

Naast deze blinde aanpassingen raden we aan om te praten met experts die kunnen helpen om het klaslokaal op een ideale manier in te richten. 

Een blinde student leest in braille in de bibliotheek met 2 andere ziende vrienden

Extra stappen die u kunt nemen

Naast de standaard aanpassingen zijn er cruciale maar vaak over het hoofd geziene stappen die de onderwijservaring van leerlingen met een visuele beperking aanzienlijk kunnen verbeteren.

 • De schoolgemeenschap informeren: Het is belangrijk om klasgenoten en de bredere schoolgemeenschap te informeren over hun rol. Simpele handelingen zoals het vermijden van rommel in klaslokalen en het sluiten van deuren om lawaai te minimaliseren kunnen een veiligere en meer bevorderlijke omgeving creëren voor leerlingen met een visuele beperking. Het vergroten van het bewustzijn onder medeleerlingen kan een meer inclusieve en empathische sfeer bevorderen.
 • Voortdurende dialoog met de student: Regelmatig samenkomen met de leerling om uitdagingen en mogelijke oplossingen te bespreken is van vitaal belang. Dit helpt niet alleen om problemen aan te pakken wanneer ze zich voordoen, maar geeft de leerling ook de kans om een actieve deelnemer te zijn in zijn leerproces.
 • Samenwerking met experts: Contact leggen met professionals die ervaring hebben met het ondersteunen van leerlingen met een visuele beperking kan waardevolle inzichten opleveren. Het aanmoedigen van personeel om deel te nemen aan professionele ontwikkeling gericht op visuele beperkingen kan het vermogen van de school om effectieve ondersteuning te bieden aanzienlijk verbeteren.

Daarnaast hebben deze artikelen van Perkins en Teaching Visually Impaired veel goede inzichten over eenvoudige implementaties om het klaslokaal redelijk aan te passen voor visueel beperkte leerlingen. 

Deze stappen, die gericht zijn op betrokkenheid van de gemeenschap en voortdurende betrokkenheid, zijn de sleutel tot het creëren van een echt ondersteunende en inclusieve onderwijsomgeving voor leerlingen met een visuele beperking.

Interessante feiten en schattingen

Op basis van het jaarverslag 2018 van de American Printing House for the Blind (APH), waarin gegevens van januari 2017 zijn gebruikt, wordt geschat dat er ongeveer 63.501 kinderen, jongeren en volwassenen in onderwijsomgevingen in de Verenigde Staten juridisch blind waren.

Gegevensbron: Jaarverslag 2018: American Printing House for the Blind, Inc. http://www.aph.org/annual-reports.

In 2016 was het totale aantal niet-geïnstitutionaliseerde personen in de Verenigde Staten, van alle rassen en etniciteiten en met verschillende opleidingsniveaus, met een visuele handicap ongeveer 7.675.600, wat neerkomt op ongeveer 2,4% van de bevolking in alle leeftijdsgroepen. In de leeftijdsgroep van 16 tot 75 jaar en ouder waren er ongeveer 7.208.700 personen (2,83%) met een visuele beperking. Hiervan waren 3.946.300 vrouwen, wat neerkomt op 3,01% van de vrouwelijke bevolking, en 3.262.300 mannen, wat neerkomt op 2,65% van de mannelijke bevolking. In de leeftijdsgroep van 16 tot 64 jaar hadden ongeveer 4.037.600 mensen (2,0%) een visuele beperking, terwijl dit aantal steeg tot 3.171.100 (6,6%) in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder.

Gegevensbron: Erickson, W., Lee, C., von Schrader, S. (2017). Disability Statistics from the American Community Survey (ACS). Ithaca, NY: Cornell University Yang-Tan Institute (YTI). Opgehaald van de Cornell University Disability Statistics website: www.disabilitystatistics.org.

In een onderzoek uit 2015 waren 1,02 miljoen mensen in de VS blind en hadden 3,22 miljoen mensen een visuele beperking (VI), waarvan 8,2 miljoen mensen een visuele beperking hadden door een ongecorrigeerde refractieafwijking. Tegen 2050 zullen deze aantallen naar verwachting verdubbeld zijn, waarbij 2,01 miljoen mensen blind zullen zijn, 6,95 miljoen mensen een visuele beperking zullen hebben en 16,4 miljoen mensen een visuele beperking als gevolg van een ongecorrigeerde refractieafwijking.

De hoogste aantallen kwamen voor bij niet-Hispanic blanken, vrouwen en oudere volwassenen, die naar verwachting tot 2050 het meest getroffen zullen blijven. Afro-Amerikanen hadden de hoogste prevalentie, maar tegen 2050 zal de hoogste prevalentie van mensen met een visuele handicap verschuiven naar Latijns-Amerikanen. Naar verwachting zullen Florida en Hawaï in 2050 de hoogste prevalentie van mensen met een visuele beperking per hoofd van de bevolking hebben, en Mississippi en Louisiana de hoogste prevalentie van blindheid.

Gegevensbron: Varma, R., Vajaranant, T. S., Burkemper, B., Wu, S., Torres, M., Hsu, C., Choudhury, F., & McKean-Cowdin, R. (2016). Visuele beperking en blindheid bij volwassenen in de Verenigde Staten: Demografische en geografische variaties van 2015 tot 2050. JAMA Ophthalmology, 134(7), 802-809. https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2016.1284

Een visueel gehandicapte man leest in braille met andere studenten in de buurt

FAQ

Welk lesmateriaal wordt er gebruikt?

Voor leerlingen met een visuele beperking bestaat het lesmateriaal vaak uit vergrote printmaterialen, brailleteksten, tactiele leermiddelen en digitale inhoud die toegankelijk is via schermlezers. Audiohulpmiddelen en gespecialiseerde software voor visueel gehandicapten worden ook vaak gebruikt.

Welke technieken en methoden worden gebruikt? 

Dit is een vraag die we vaak krijgen als het gaat om aanpassingen voor leerlingen met een visuele beperking. Technieken voor het lesgeven aan leerlingen met een visuele beperking zijn onder andere gedifferentieerde instructie, het gebruik van ondersteunende technologie en multisensorische leerbenaderingen. Docenten maken vaak gebruik van mondelinge presentaties, praktische activiteiten en hulpmiddelen om het leren te verbeteren.

Hoe zorg je voor inclusiviteit in de klas voor leerlingen met een visuele beperking?

De inclusiviteit in de klas wordt gewaarborgd door leeftijdsgenoten bewust te maken van visuele beperkingen, een omgeving zonder fysieke barrières te creëren en samenwerkingsactiviteiten op te nemen waarbij alle leerlingen betrokken zijn. Regelmatige interactie tussen leerkracht en leerling om specifieke behoeften te begrijpen en aan te pakken is ook belangrijk.

Welke rol spelen ouders bij de ondersteuning van het onderwijs van hun visueel gehandicapte kind?

Ouders kunnen het onderwijs van hun kind ondersteunen door open te communiceren met leerkrachten, te pleiten voor de nodige aanpassingen en door thuis een ondersteunende leeromgeving te bieden. Ze kunnen ook helpen door externe hulpbronnen en steungroepen te verkennen en te gebruiken.

Hoe kan technologie leerlingen met een visuele beperking verder helpen in de klas?

Technologie helpt leerlingen met een visuele beperking met hulpmiddelen zoals tekst-naar-spraaksoftware, digitale brailleleesregels en luisterboeken. De vooruitgang in onderwijstechnologie biedt voortdurend nieuwe, innovatieve manieren om leermateriaal toegankelijker en boeiender te maken voor deze leerlingen.

Uiteindelijk is het belangrijk dat dit een gezamenlijk proces is. Samenwerking tussen de leerling, leerkracht en onderwijsinstelling is cruciaal. Er is geen wondermiddel voor blinde aanpassingen in de klas, het is sterk afhankelijk van het individu.

De eerste stap is je bewust zijn van de behoeften en mogelijkheden, en als je zover bent gekomen, ben je goed op weg! We hopen dat dit artikel je geholpen heeft. Als je op zoek bent naar antwoorden op meer specifieke vragen, neem dan zeker contact op met ons deskundig team van trainers en we helpen je graag verder. 

Hable One bestellen

Bestel Hable One vandaag nog en ervaar het verschil.

Knop
Freek van Welsenis
CEO | Medeoprichter

Hable comes from a personal inspiration. With siblings with a disability and my parents working in this space, this is my area of interest. I have a huge passion for applying tech so people with disabilities can participate.

Hable One bestellen

Bestel Hable One vandaag nog en ervaar het verschil.

Hable One bestellen
Abonneer u op onze nieuwsbrief
Hartelijk dank! Je inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.