G-G2BKT0YP87
 

Hable Privacybeleid

Laatst bijgewerkt:  02 oktober 2020

 

Als onderdeel van de Hable-community zijn u en uw privacy voor ons van groot belang. Het toegankelijk maken van smartphones voor blinden en slechtzienden is cruciaal, maar niet altijd even gemakkelijk. Om onze visie op het onafhankelijker maken van blinden en slechtzienden door middel van technologie te realiseren, verzamelen en analyseren Hable-producten uw smartphonegebruik.

We weten ook dat het bij een geweldige ervaring niet alleen gaat om het hebben van een revolutionair product, het gaat er ook om hulp te krijgen wanneer u die nodig heeft en ervoor te zorgen dat het proces van bestellen, ontvangen en gebruiken van uw Hable One zo eenvoudig mogelijk is.

We willen ervoor zorgen dat u altijd weet welke informatie we verzamelen en hoe we die verzamelen, gebruiken en delen. We hebben dit Privacybeleid opgesteld om transparant te zijn over onze informatiepraktijken en om u op de hoogte te houden.

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe informatie over u wordt verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt door Hable One B.V. Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die wordt verkregen van of in verband met Hable producten ("Producten") en onze websites (www.iamhable.com en subwebsites) (gezamenlijk de "Sites", en gezamenlijk de "Diensten").

Dit Privacybeleid kan in de loop van tijd veranderen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen door de datum bovenaan het Privacybeleid te herzien en in sommige gevallen kunnen we u aanvullende informatie  bieden (zoals het toevoegen van een verklaring op onze homepage of het sturen van een aankondiging).  We raden u aan het Privacybeleid door te nemen wanneer u toegang krijgt tot de Producten of Diensten om op de hoogte te blijven van onze informatiepraktijken en de manieren waarop u kunt helpen uw privacy te beschermen.

Vergeet niet dat we er zijn om u te helpen! Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u zich wenden tot contact@hable.info.

1. Welke data verzamelt Hable?
1.1 Wanneer u een product koopt

Wanneer u een Product koopt, verzamelen wij transactiegegevens, zoals informatie over de Producten die u koopt, verzend- en leveringsinformatie en informatie over retourneringen, terugbetalingen en annuleringen.

1.2 Wanneer u gebruik maakt van onze diensten

Wanneer iemand de Hable Sites bezoekt, verzamelen we standaard logboekgegevens, zoals: de pagina van waaruit ze zijn doorverwezen, de acties die ze hebben uitgevoerd, hun browsertype, App-versie, hun besturingssysteem en de pagina's die zijn bekeken. We verzamelen ook informatie over de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Services, inclusief het hardwaremodel, het besturingssysteem en de versie, unieke apparaatidentificaties en mobiele netwerkinformatie.

1.3 Wanneer u contact heeft met Hable en anderen in de Hable community

In uw streven naar een inclusieve toekomst moedigen wij u aan om actief te zijn in de Hable community Wanneer u communiceert met de Hable-community in openbare ruimtes of op sociale-mediasites zoals Facebook en Twitter, kan alle informatie die u verstrekt openbare informatie worden. Soms zal Hable deze informatie ook verzamelen en opslaan om uw ervaring te verbeteren, meer te weten te komen over uw smaak als lid van de Hable-community en voor marketingdoeleinden.

We raden u aan om voorzichtig te zijn met het verstrekken van informatie op openbare forums, met name informatie die betrekking kan hebben op uw identiteit of gezondheid. Houd er ook rekening mee dat de inhoud die door leden van de Hable-community wordt gecreëerd, het advies en de meningen van het grote publiek kan bevatten - aangezien deze niet door Hable worden geplaatst, vertegenwoordigen ze niet het advies of de meningen van Hable en ondersteunt of valideert Hable deze inhoud niet noodzakelijkerwijs.

1.4 Wanneer u contact opneemt met het Hable team

Er is niets vervelender dan uzelf te moeten herhalen, dus wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen we persoonlijke informatie zoals uw naam, e-mailadres en alle andere informatie die u verstrekt. We houden deze informatie bij, samen met de aard van uw verzoeken in de loop van de tijd. Dit helpt ons om meer te weten te komen over uw ervaring met het gebruik van Hable-producten, uw voorkeuren en hoe we u het beste kunnen helpen.

 

Het opslaan en analyseren van deze gegevens helpt ons ook om te bepalen hoe we de Hable-beleving voor iedereen kunnen optimaliseren en verbeteren. We kunnen uw communicatie met ons ook controleren, vastleggen en bewaren voor beveiligings-, geschillenbeslechtings- en trainingsdoeleinden.   

1.5 Wanneer u Hable's onderzoek helpt

Van tijd tot tijd zal het team van Hable u om advies en meningen vragen over onze producten en diensten, voor Hable's onderzoeksdoeleinden om onze huidige producten en diensten te verbeteren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. Dergelijke onderzoeken worden alleen verzonden door Hable en geautoriseerde onderzoeksaanbieders - ze worden duidelijk gemarkeerd als zijnde alleen bestemd voor gebruik door Hable, tenzij anders vermeld. Onderzoeken kunnen zowel anonieme als identificeerbare informatie verzamelen.

1.6 Hable maakt gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën.

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw apparaat en die ons helpen onze Producten en Diensten te verbeteren, uw ervaring te verbeteren, te zien welke gebieden en functies van onze Diensten populair zijn en bezoeken te tellen. We gebruiken deze gegevens om meer te weten te komen over uw ervaring met het gebruik van de Services, zodat we uw Hable-ervaring voortdurend kunnen verbeteren.

2. Hoe gebruikt en onthult Hable gegevens?

Wij kunnen persoonlijke gegevens gebruiken en openbaar maken voor verschillende doeleinden die verband houden met de bedrijfsvoering van Hable:

 • Het leveren, onderhouden en verbeteren van onze Producten en Diensten;

 • Het ontwikkelen van nieuwe Producten en Diensten;

 • De Producten en Diensten te personaliseren, bijvoorbeeld door het leveren van inhoud of functies die u waarschijnlijk zullen interesseren;

 • De door u gevraagde Producten en Diensten te leveren, door transacties te verwerken en u gerelateerde informatie te sturen, inclusief bevestigingen en facturen;

 • u technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en support- en administratieve berichten te sturen;

 • reageren op uw opmerkingen, vragen en verzoeken en klantenservice bieden;

 • Met u te communiceren over producten, diensten, aanbiedingen, promoties, beloningen en evenementen die door Hable en anderen worden aangeboden, en u nieuws en informatie te verschaffen waarvan wij denken dat die voor u interessant is;

 • Het monitoren en analyseren van trends, gebruik en activiteiten in verband met onze Producten en Diensten;

 • Het opsporen, onderzoeken en voorkomen van frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten en het beschermen van de rechten en eigendommen van Hable en anderen;

 • Om u te voorzien van advertenties waarvan wij denken dat deze u kunnen interesseren, buiten onze website om.

 • Faciliteer wedstrijden, sweepstakes en promoties; en lever inzendingen en beloningen;

 • Koppelen of combineren met informatie die we van anderen krijgen om uw interesses te helpen begrijpen; en

 • Voor elk ander doel uit dat aan u is beschreven op het moment dat de informatie werd verzameld.

3. Speciale aanbiedingen en promoties

Met uw toestemming houden we u op de hoogte van speciale aanbiedingen en promoties van Hable. Deze kunnen bestaan uit het doorverwijzen van een vriend, toegang tot kortingen, het bijwonen van evenementen en het winnen van prijzen. Om dit te doen, moeten we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en u de meest relevante promoties aan te bieden. We kunnen u ook informatie geven waarvan we denken dat deze interessant voor u kan zijn, waaronder reclameboodschappen.

Als u geen promotionele e-mails meer wilt ontvangen van Hable, zie dan "Uw keuzes" hieronder.

4. Wanneer deelt Hable de verzamelde informatie?

Wij kunnen informatie over u als volgt delen of zoals anders beschreven in dit Privacybeleid:

 • Met leveranciers, consultants, professionele adviseurs en andere dienstverleners, waaronder IT-providers, bezorgingsbedrijven, reclame- en marketingorganisaties en anderen die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om werkzaamheden namens ons uit te voeren;

 • Betalingssysteembeheerders en financiële instellingen die diensten aan ons leveren;

 • In antwoord op een verzoek om informatie indien wij van mening zijn dat openbaarmaking in overeenstemming is met, of vereist wordt door, een toepasselijke wet, regelgeving of juridische procedure;

 • Als we van mening zijn dat uw handelingen in strijd zijn met onze gebruikersovereenkomsten of ons beleid, of om de rechten, eigendommen en veiligheid van Hable of anderen te beschermen;

 • in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van ons bedrijf of een deel daarvan door een ander bedrijf;

 • tussen en onder Hable en onze huidige en toekomstige moedermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en andere bedrijven die onder gemeenschappelijke zeggenschap staan en eigendom zijn; en

 • Met uw toestemming of op uw aanwijzing.

5. Reclame- en analysediensten van anderen

We kunnen anderen toestaan om analytische diensten te leveren en namens ons advertenties te plaatsen op het internet en in applicaties.  Deze entiteiten kunnen cookies, apparaatidentificaties en andere technologieën gebruiken om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Services en andere websites en toepassingen, waaronder uw IP-adres, webbrowser, mobiele netwerkinformatie, bekeken pagina's, de tijd die u doorbrengt op pagina's of in apps, aangeklikte links en conversie-informatie.  Deze informatie kan door Hable en anderen worden gebruikt om onder andere gegevens te analyseren en te volgen, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen, advertenties en inhoud te leveren die gericht zijn op uw interesses op onze Diensten en andere websites en om uw online activiteiten beter te begrijpen. 

 

Voor meer informatie over op interesses gebaseerde advertenties, of om af te zien van het gebruik van uw webbrowserinformatie voor gedragsmatige reclamedoeleinden, kunt u terecht op www.aboutads.info/choices.   Uw apparaat kan ook een functie bevatten ("Limit Ad Tracking" op iOS of "Opt Out of Interest-Based Ads" op Android) waarmee u zich kunt afmelden om bepaalde informatie te laten verzamelen via apps die worden gebruikt voor gedragsreclame.

6. Beveiliging

Hable neemt redelijke maatregelen om informatie over u te helpen beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

7. Bewaren van gegevens

We bewaren de informatie die we over u verzamelen zo lang als nodig is voor het doel of de doelen waarvoor we ze oorspronkelijk hebben verzameld. We kunnen bepaalde informatie bewaren voor legitieme zakelijke doeleinden of zoals vereist door de wet.

8. Functies voor sociaal delen

De Diensten kunnen social sharing-functies en andere geïntegreerde tools (zoals de Facebook "Like"-knop) bieden, waarmee u acties die u op onze Diensten uitvoert, kunt delen met andere mediaplatforms, en vice versa.  Uw gebruik van dergelijke functies maakt het mogelijk om informatie te delen met uw vrienden of het publiek, afhankelijk van de instellingen die u vaststelt met de entiteit die de social sharing-functie biedt.  Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking in verband met de sociale-delingsfuncties, kunt u uw privacy-instellingen en het privacybeleid van de entiteiten die deze functies aanbieden, doornemen.

9. Gegevensoverdracht

Wij en onze dienstverleners kunnen uw informatie overdragen naar, of opslaan of openen in, rechtsgebieden die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw rechtsgebied van herkomst. Wij zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens een adequaat niveau van bescherming krijgen in de rechtsgebieden waarin wij ze verwerken. Wij zullen uw toestemming vragen voor deze overdracht wanneer de wet dit vereist.

10. EER-bewoners

Indien u een ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte ("EER"), heeft u bepaalde rechten en beschermingsmaatregelen op grond van de wet met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

11. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Als u een inwoner van de EER bent, zullen wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens dit alleen doen in de volgende situaties:

 • Wij moeten uw persoonlijke gegevens gebruiken om onze verantwoordelijkheden in het kader van ons contract met u uit te voeren (bijv. het verwerken van betalingen voor en het leveren van het door u gevraagde product).

 • Wij hebben een legitiem belang bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verwerken om u marketingcommunicatie te sturen, om met u te communiceren over wijzigingen in onze Producten en Diensten, en om onze Producten en Diensten te leveren, te beveiligen en te verbeteren.

 • Wanneer u hiermee instemt.

 • Wanneer we wettelijk verplicht zijn.

12. Verzoek van jouw data

Als u een inwoner van de EER bent, hebt u het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u hebben en om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, gewist of overgedragen.  U kunt ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen of om te verzoeken dat wij deze beperken.  Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar contact@hable.info.

13. Vragen of klachten

Als u een inwoner bent van de EER en een zorg heeft over onze verwerking van persoonsgegevens die wij niet kunnen oplossen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit waar u verblijft. Voor de contactgegevens van uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit, zie: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

14. Overige overwegingen

Er zijn vele facetten aan het beheren van uw privacy en het handhaven van de veiligheid van uw gegevens. Bij het zoeken naar inzicht in aspecten van uw privacy bij het gebruik van Hable-producten en -services moet rekening worden gehouden met het volgende.

15. Uw keuzes

U kunt informatie over u te allen tijde bijwerken, corrigeren of verwijderen door een e-mail te sturen naar contact@hable.info, maar houd er rekening mee dat we bepaalde informatie kunnen bewaren zoals vereist door de wet of voor legitieme zakelijke doeleinden. We kunnen ook gecacheerde of gearchiveerde kopieën van informatie over u bewaren voor een bepaalde periode. 

16. Cookies

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u dat liever heeft, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies van de browser worden verwijderd of geweigerd. Houd er rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren, dit de beschikbaarheid en functionaliteit van onze Services kan beïnvloeden.

17. Promootbare communicatie

U kunt zich afmelden voor het ontvangen van promotionele e-mails van Hable door de instructies in die e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen op

contact@hable.info. Als u zich afmeldt, kunnen we u nog steeds niet-promotionele e-mails sturen, zoals die over uw account of onze lopende zakenrelaties.

18. Websites van derden

De website van Hable kan soms links bevatten naar websites van derden. Aangezien deze websites geen deel uitmaken van Hable Services, vallen ze niet onder dit Privacybeleid.

19. Contact opnemen met Hable

Wij willen u helpen om op de hoogte te blijven van uw privacy wanneer u gebruik maakt van de producten en diensten van Hable. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via contact@hable.info of schrijf ons op:

 

Hable One B.V., Groene Loper 3, 5612AE Eindhoven, Nederland.