G-G2BKT0YP87
 

Hable Start Gids iOS

Laatst bijgewerkt: 27 July 2020            

Welkom bij de Hable One-startgids! De Hable One is een toetsenbord waarmee u kunt navigeren en typen op uw mobiele telefoon. Via VoiceOver krijg je feedback terwijl je de Hable One gebruikt. Met behulp van deze gids kun je de controller snel gebruiken. De gids is vijf pagina's lang en legt uit hoe je de Hable One vasthoudt, instelt en gebruikt.

Stap 1: Het pakket openen

In de doos vindt u het Hable One toetsenbord en een USB-C laadkabel. Het Hable One toetsenbord heeft dezelfde grootte als de iPhone 5 of 6 en is iets dikker in omvang. Het Hable One toetsenbord weegt 90 gram en is verkrijgbaar in een donkerblauwe kleur. De Hable One heeft 2 kanten, de kan met de toetsen en de platte kant. Het uiteindelijke product wordt geleverd met papieren handleiding en garantiekaart. Er wordt ook een koordje meegeleverd.

Stap 2: Hoe houdt u de Hable One stevig vast?
 1. De eerste stap is om het toetsenbord goed vast te houden.

 2. Het is de bedoeling dat u het toetsenbord tijdens het gebruik met beide handen vasthoudt en niet op tafel legt.

 3. Zorg ervoor dat de aan/uit-schuifregelaar zich rechtsboven bevindt en naar het plafond wijst. De platte rug moet naar u toe wijzen.

 4. Houdt het toetsenbord met beide handen vast. 5. Plaats uw vingers rond de zijkanten en op de knoppen.

 5. Vanaf nu wordt naar elke knop verwezen met nummers. De zes kleine knoppen zijn genummerd als een braille cel.

 6. De drie knoppen aan je linkerhand zijn van boven naar beneden genummerd met 1, 2 en 3.

 7. De drie knoppen aan uw rechterhand zijn genummerd van boven naar beneden, 4, 5 en 6.

 8. De extra knoppen aan de buitenkant zijn ook genummerd: de linker is 7 en de rechter is 8.

 9. Plaats uw linker wijsvinger, middelste en ringvinger op de knoppen 1, 2 en 3.

 10. Plaats uw rechter wijsvinger, middelste en ringvinger op de knoppen 4, 5 en 6.

 11. U kunt ook uw linker wijsvinger op knop 7 en uw rechter wijsvinger op knop 8 plaatsen.

Stap 3: Eerste keer instellen van de Hable One.
 1. Zorg ervoor dat VoiceOver is ingeschakeld op je telefoon.

 2. De Hable One werkt via Bluetooth. Zet daarom eerst de Bluetooth-verbinding op je smartphone aan. Doe dit door naar de Bluetooth-instellingen te gaan en Bluetooth te activeren.

 3. Door het schuifje naar binnen te schuiven, zet u de Hable One aan. Als het schuifje in de middelste stand staat, staat de Hable One in stand-by. In stand-by blijft de Hable One verbonden via Bluetooth, maar reageert niet op het indrukken van knoppen.

 4. Zet nu de Hable One aan. De Hable One geeft een korte trilling als hij aan gaat.

 5. Koppel de Hable One met de smartphone. De naam van het toetsenbord is Hable One. Als hij niet zichtbaar is, probeer dan Hable One in en uit te schakelen.

 6. Kies het juiste besturingssysteem door de toetsen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 tegelijkertijd in te drukken totdat u een trilling voelt. Als de Hable One twee keer trilt, is deze correct ingesteld. Als hij drie keer trilt, druk dan nogmaals op de knoppen.

 7. Om de Hable One te kunnen gebruiken, moet de snelle navigatie zijn ingeschakeld. Schakel deze in door lang op knop 4 te drukken. Lang indrukken betekent langer dan 1 seconde.

Stap 4: Voice-over navigeren met Hable One
 1. Eerst is het nodig om terug te gaan naar het beginscherm. Doe dit door lang op de brailleletter H van Home te drukken. Dit zijn de knoppen 1, 2 en 5.

 2. Om een item te activeren, drukt u de toetsen 7 en 8 tegelijkertijd kort in. Doe dit nu om een app te openen.

 3. Om terug te gaan, drukt u lang op de brailleletter B van Back. Dit zijn de toetsen 1 en 2.

 4. Gebruik voor het navigeren de knoppen 7 en 8.

 5. Om het volgende item te selecteren houdt u 7 ingedrukt en drukt u kort op 8 terwijl u nog steeds 7 ingedrukt houdt. Als u wilt scrollen, kunt u 7 ingedrukt houden en 8 meerdere keren indrukken en weer loslaten.

 6. Om het vorige item te selecteren houdt u 8 ingedrukt en drukt u vervolgens eenmaal op 7.

 7. Het kan zijn dat het navigeren nog niet werkt. Dit komt omdat de snelle navigatie nog steeds is uitgeschakeld. Druk lang op knop 4 om deze te activeren.

 8. Laten we het navigeren oefenen door te navigeren naar en het openen van uw contactpersonenapplicatie. Openen kan door kort op de knoppen 7 en 8 tegelijk te drukken.

 9. Navigeer door de contacten app en open een contact naar keuze.

 10. Ga nu terug naar de contacten app door gebruik te maken van de back-functie. Dit kan worden gedaan door de toetsen 1 en 2 gelijktijdig in te drukken.

 11. Gebruik ten slotte de home-functie om terug te keren naar het startscherm. Dit kan door de toetsen 1, 2 en 5 gelijktijdig in te drukken.

Stap 5: Typen met de Hable One
 1. Nu u de Hable One kunt navigeren, kunt u beginnen met het oefenen van het typen.

 2. Navigeer eerst naar je notitie app en open deze.

 3. Voor het typen van spatie, druk op 8.

 4. Voor enter, druk lang op 8.

 5. Voor backspace, druk op 7.

 6. Als u al bekend bent met de brailleletters, kunt u de stappen 5, 6 en 7 overslaan.

 7. Het eerste deel van het alfabet zijn de letters A tot en met J.

 8. Voor A, druk op 1.

 9. Voor B, druk tegelijkertijd op 1 en 2.

 10. Voor C, druk tegelijkertijd op 1 en 4.

 11. Voor D, druk tegelijkertijd op 1, 4 en 5.

 12. Voor E, druk tegelijkertijd op 1 en 5.

 13. Voor F, druk tegelijkertijd op 1, 2 en 4.

 14. Voor G, druk tegelijkertijd op 1, 2, 4 en 5.

 15. Voor H, druk tegelijkertijd op 1, 2 en 5.

 16. Voor I, druk tegelijkertijd op 2 en 4.

 17. Voor J, druk tegelijkertijd op 2, 4 en 5. 

Stap 6: Het alfabet, letters K tot T
 1. De volgende 10 letters: K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, zijn bijna hetzelfde als de eerste 10 letters: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Het enige verschil is dat knop 3 aan elke letter wordt toegevoegd.

 2. Voor K, druk tegelijkertijd op 1 en 3.

 3. Voor L, druk tegelijkertijd op 1, 2 en 3.

 4. Voor M, druk 1, 3 en 4 tegelijk in.

 5. Voor N, druk tegelijkertijd op 1, 3, 4 en 5.

 6. Voor O, druk tegelijkertijd op 1, 3 en 5.

 7. Voor P, druk tegelijkertijd op 1, 2, 3 en 4.

 8. Voor Q, druk tegelijkertijd op 1, 2, 3, 4 en 5.

 9. Druk voor R tegelijkertijd op 1, 2, 3 en 5.

 10. Voor S, druk tegelijkertijd op 2, 3 en 4.

 11. Voor T, druk tegelijkertijd op 2, 3, 4 en 5.

Stap 7 : Het alfabet, de letters U tot Z en hoofdletters
 1. De laatste 6 letters van het alfabet zijn niet gelijk aan de vorige letters.

 2. Voor U, druk tegelijkertijd op 1, 3 en 6.

 3. Voor V, druk tegelijkertijd op 1, 2, 3 en 6.

 4. Voor W, druk tegelijkertijd op 2, 4, 5 en 6.

 5. Voor X, druk tegelijkertijd op 1, 3, 4 en 6.

 6. Voor Y, druk tegelijkertijd op 1, 3, 4, 5 en 6.

 7. Voor Z, druk tegelijkertijd op 1, 3, 5 en 6.

 8. Voor een hoofdletter drukt u op het hoofdletterteken voor de letter die u met een hoofdletter wilt aanduiden. Voor het hoofdletterteken drukt u tegelijkertijd op 4 en 6.

Stap 8: Cijfers
 1. De cijfers 1-9 en 0 worden op dezelfde manier getypt als de letters A tot en met J. Het enige verschil is dat je het cijferteken ervoor moet intypen.

 2. Typ dit teken door 3, 4, 5 en 6 tegelijk in te drukken. Druk dus eerst op het cijferteken, dan op het cijfer.  Hier vindt u een lijst met de specifieke combinaties van deze cijfers.

 3. Voor nummer 1, druk op 1

 4. Voor nummer 2, druk tegelijkertijd op 1 en 2

 5. Voor nummer 3, druk tegelijkertijd op 1 en 4

 6. Voor nummer 4, druk tegelijkertijd op 1, 4 en 5.

 7. Voor nummer 5, druk tegelijkertijd op 1 en 5

 8. Voor nummer 6, druk tegelijkertijd op 1, 2 en 4.

 9. Voor nummer 7, druk tegelijkertijd op 1, 2, 4 en 5.

 10. Voor nummer 8, druk tegelijkertijd op 1, 2 en 5.

 11. Voor nummer 9, druk tegelijkertijd op 2 en 4

 12. Voor nummer 0, druk tegelijkertijd op 2, 4 en 5.

Stap 9: Leestekens
 1. De laatste stap is het typen van de leestekens.

 2. Voor een komma, druk op 2.

 3. Druk voor een punt tegelijkertijd op 2, 5 en 6.

 4. Voor een vraagteken, druk tegelijkertijd op 2 en 6.

 5. Voor een uitroepteken, druk tegelijkertijd op 2, 3 en 5.

 6. Voor een laag streepje, druk eerst één keer op 5 en dan druk je de knoppen 3, 4 en 5 tegelijk in.

U hebt nu het einde van de startgids bereikt. We hopen dat alles tot nu toe duidelijk is en dat u snel aan de slag kunt met de Hable One. Lees verder voor geavanceerde functies! Veel succes en plezier!

Geavanceerde functies

Navigatie
 1. Volgende item op het scherm, houd 7 ingedrukt en druk eenmaal op 8. 

 2. Vorige item en houd 8 ingedrukt en druk eenmaal op 7. 

 3. Volgende item op het scherm, houd 2 ingedrukt en druk eenmaal op 5.

 4. Vorig scherm: houd 5 ingedrukt en druk eenmaal op 2. 

 5. Gebruik de Rotor, houd 1 ingedrukt en druk eenmaal op 2, of andersom. 

 6. Laatste item selectie houdt 3 ingedrukt en druk eenmaal op 6.

 7. Eerste item selectie houdt 6 ingedrukt en druk eenmaal op 3.

Snelkoppelingen
 1. Selecteer een item door lang op 7 + 8 te drukken. 

 2. Ga naar het start scherm door lang op 1 + 2 + 5 te drukken. Ook wel de letter H van Home.

 3. Statusbalk door 2 + 3 + 4 lang te drukken. Ook wel de letter S van Statusbalk genoemd.

 4. Terug knop door 1 + 2 lang te drukken. Ook wel de letter B van Back genoemd. 

 5. Recente apps door 1 + 2 + 3 + 5 lang drukken. Ook wel de letter R van Recent genoemd.

 6. Zoek op scherm 1 + 2 + 4 lang drukken. Ook wel de F van Find genoemd.

 7. Snelle navigatie aan/uit door lang op 4 te drukken.

 8. Lezen van het geselecteerde item door 1 + 2 + 3 lang te drukken op L. Ook wel de L van Lees genoemd. 

 9. Pauzeer of hervat het lezen met 1 + 2 + 3 + 4 door lang te drukken op P. Ook wel de P van Pauze genoemd. 

 10. Controleer de batterijstatus door lang te drukken op 3+6. Drie trillingen betekenen volledig geladen. Eén trilling betekent minder accupercentage.

Tekst bewerken 
 1. De volgende componenten werken alleen als de snelle navigatie is uitgeschakeld, dit wordt door toets 4 ingedrukt te houden.

 2. Door de tekst navigeren gaat hetzelfde als normaal navigeren. Houdt dus 8 ingedrukt en druk eenmaal op 7 om een de cursor een plaats naar links te bewegen.

 3. Om de tekst rechts te selecteren, houdt u toets 1 ingedrukt en drukt u eenmaal op 5.

 4. Om tekst links te selecteren, houdt u toets 5 ingedrukt en drukt u eenmaal op 1.

 5. Alle tekst selecteren kan door lang op A te drukken. Ook wel de letter A van All genoemd.

 6. Kopieer door 1 + 4 lang te drukken op C. Ook wel de letter C van Copy genoemd.

 7. Plakken met 1 + 2 + 3 + 6 lang ingedrukt V. Vergelijkbaar met de computersnelkoppeling V voor Plakken.

Is er iets niet duidelijk?

Niet alle functies staat in de start gids.  Voor een overzicht van alle functies verwijzsen we je door naar de gebruiksaanwijzing.